+420 237 837 476
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedení účetnictví Praha

 

Ing. Pavel Čupa, Praha 4-Braník

 
 
 

 
Vedení účetnictví (dříve podvojné účetnictví) je prováděno s důrazem na zájmy klienta a současně v souladu se Zákonem
o účetnictví, Českými účetními standardy a daňovými zákony. Klienti jsou průběžně informováni o hospodářském výsledku a jeho
dopadu do daní, stavu pohledávek a závazků. V případě potřeby zastupujeme klienty před správními orgány.
 
 
 
 

 

Vedení účetnictví zahrnuje

 
účetnictví Praha 2kompletní zpracování účetnictví
účetnictví Praha 2zpracování pohledávek a závazků, pravidelné přehledy pohledávek a závazků, event. tisk upomínek
účetnictví Praha 2evidence drobného a dlouhodobého majetku, evidence skladu, přípravu podkladů pro inventury
účetnictví Praha 2zpracování čtvrtletních nebo měsíčních přiznání na DPH
účetnictví Praha 2zpracování účetní závěrky, přiznání k dani z příjmu, k silniční dani a dani z nemovitostí
účetnictví Praha 2příprava platebních příkazů
účetnictví Praha 2vyúčtování cestovních náhrad
účetnictví Praha 2zasílání povinných dokladů k založení do Sbírky listin vedené Obchodním soudem.

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví.